Skip to content

Projekt IUN

B-Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstw, Umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-1032/20

  1. „Innowacyjny układ napędowy do zastosowania w dronach umożliwiający sprawną lokomocję w środowisku powietrznym, lądowym i wodnym”

Cel projektu:      Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego układu napędowego jak również konstrukcji bezzałogowego pojazdu wielośrodowiskowego, który będzie się cechować niską wagą, wysoką sprawnością, a także umożliwiać poruszanie się po lądzie, wodzie i w powietrzu

 

Termin realizacji:                        01.02.2021 – 31.01.2023

Wartość projektu:                      4 892 830,75 

Kwota dofinansowania:        3 469 356,59